Čelákovice

U Zdymadel

Čelákovice chtějí přivést více života do blízkosti rekreační části, která sousedí s lávkou přes Labe

Záměrem města Čelákovie je postavit v roce 2020 komunitní grillpoint. Nacházel by se v prostoru rekreační plochy u řeky Labe na pozemku ve vlastnictví města Čelákovice č. parc. 1673/1 v k. ú. a obci Čelákovice. Grillpoint by sloužil k setkávání občanů, rodinným událostem a podobně. Záměr mohou doplnit koncerty místních country kapel u ohně. Umístění je vhodné i s ohledem na bezprostřední blízkost vodního toku, jako zdroje požární vody.

Zapojené značky

Partneři projektu