Brno Medlánky

Rysova

Opotřebovaný altánek u špinavého jezírka

Altánek a jezírko jsou součástí přírodní zahrady, která vznikla díky iniciativě medláneckých občanů a spolků. Altánek má již pár let života za sebou a potřeboval by lehký úklid okolí, menší opravy a zkrášlení, aby sloužil dále rodinám a lidem z okolí.

Jelikož altánek už má pár let života za sebou, pomohla by mu oprava střechy, případně úprava a nalakování dřeva, ze kterého je altánek postavený, včetně plotů a laviček okolo. K tomu se můžou modernizovat lavičky nebo přidat do altánku stoleček či menší knihovničku, která by sloužila návštěvníkům. Zkrášlení místa plánujeme na měsíce červenec a srpen.

Zapojené značky

Partneři projektu